اتصالات آکاردئونی تعدیل كننده فشار نوع زانویی دار

elbow-pressure-balanced-metal-expansion-joints-iran اتصالات آکاردئونی تعدیل كننده فشار نوع زانویی دار

اتصال تعدیل كننده فشار نوع زانویی دار

Elbow Pressure Balanced Expansion Joint
این نوع اتصال با طراحی منحصر به فرد علاوه بر مقاومت در برابر نیروی تراست ، این نیرو را در خود جذب نموده و نیاز به سپورت گذاری و نقاط ثابت را در مسیر خط لوله برطرف می نماید . این اتصالات در انتهای مسیر لوله و در محل تغییر جهت جریان مورد استفاده قرار می گیرند. از مزایای مهم دیگر این نوع اتصال ، بالانس كردن نیروها و گشتاور حاصل از نازل مسیرهای پس از پمپ ، توربین یا نظیر این تجهیزات و تعدیل این نیروها به اندازه قابل قبول می باشد . اتصالات فوق می تواند به شكل تكی (با دو بلوز) و یا یونیورسال (با سه بلوز) طراحی شوند كه عمدتاً نوع یونیورسال آن جهت دفع حركت های جانبی نسبتاً زیاد مورد استفاده قرار می گیرد در طراحی این اتصالات عموماً از سه بلوز استفاده می شود ، دو بلوز كه در مسیر جریان قرار دارند و یك بلوز كه وظیفه بالانس كردن را به عهده دارد . زانویی اتصال بین بلوز های مسیر جریان و بلوز بالانس كننده واقع می شود و مهار اتصال در دو قسمت انتهایی اتصال یعنی پس از هر سه بلوز واقع شده است . وقتی بلوزهای مسیر جریان فشرده می شوند این مهارها به بلوز بالانس كننده نیرو وارد نموده و آن را باز می كنند و همین طور وقتی بلوز های جریان كشیده می شوند ، مهار اتصال ، بلوز بالانس كننده را می فشارد لذا ضریب فنریت محوری بلوزهای جریان با بلوز بالانس كننده برابر می باشد . جذب حركت جانبی به عهده بلوزهای جریان بوده كه در این شرایط به صورت یونیورسال طراحی می گردند.

captcha