اتصالات آکاردئونی ساده تكی

single-metal-expansion-joints-iran اتصالات آکاردئونی ساده تكی

اتصال آكاردئونی ساده تكی

اين اتصال كه ساده ترين نوع اتصالات انعطاف پذير است مي تواند حركت های معمول را در تمامي جهت ها به طور همزمان دفع كند . اگر اتصال مهاردار جهت دفع حركت زاويه ای مورد استفاده قرار مي گيرد توجه داشته باشيد كه اتصال دارای ٢ مهار بوده و حركت زاويه ای اتصال با محور ميل مهار زاويه 90° بسازد .

 

captcha