اتصالات آکاردئونی مفصلی

hinged-metal-expansion-joints-iran اتصالات آکاردئونی مفصلی

اتصال مفصلی

این نوع اتصال از یك بلوز تشكیل شده است و فقط جهت دفع حركت زاویه ای در یك صفحه مورد استفاده قرار می گیرد.
شكل مهار این اتصالات به صورت لولایی بوده وحركت زاویه ای توسط چرخش حول یك پین مقاوم به نیروی تراست تأمین می گردد. شكل یونیورسال اتصالات مفصلی آن با دو بلوز جهت جذب حركت های جانبی در یك صفحه و معمولا در سایزهای بزرگ به كار می رود.

 

captcha