اتصالات آکاردئونی گاردانی

gimbal-metal-expansion-joints-iran اتصالات آکاردئونی گاردانی

اتصال گاردانی

این اتصالات در دو نوع تكی و دوتایی طراحی گردیده و شكل مهاربندی خاص آن ، اجازه حركت زاویه ای را در هر صفحه به اتصال می دهد.
مهاربندی اتصالات شامل یك صفحه رابط و دو جفت پین بوده كه این مهم از هرگونه حركت محوری و اعمال نیروی تراست جلوگیری می نماید . نوع تكی اینگونه اتصالات قادر به دفع حركت جانبی نبوده در حالیكه نوع یونیورسال آن توانایی دفع حركت های جانبی را در هر دو صفحه دارا می باشد.

captcha