اتصالات آکاردئونی یونیورسال

universal-metal-expansion-joints-iran اتصالات آکاردئونی یونیورسال

اتصال آكاردئونی یونیورسال

اتصال یونیورسال تركیبی از دو بلوز آكاردئونی است كه توانایی دفع همزمان حركت های محوری ، جانبی و زاویه ای را دارا می باشد . در این اتصالات، مهارها به شكلی طراحی می شوند كه علاوه بر تنظیم حركت بین دو بلوز ، وزن لوله واسط را نیز تحمل و از پیچش احتمالی در فشارهای بالا و همچنین اعمال نیروی تراست جلوگیری نمایند . فاصله بین دو بلوز ( طول لوله واسط ) و مقدار حركت زاویه ای كه هر بلوز می تواند داشته باشد از پارامترهای مهم مقدار دفع حركت جانبی بیشتر ، توسط این نوع از اتصالات است .

captcha