لرزه گیرها و لوله های لاستیکی

rubber-expansion-joints-iran لرزه گیرها و لوله های لاستیکی

لرزه گیرها و لوله های لاستیکی

لرزه گيرهاي لاستيكي عمدتاً جهت دفع لرزش ناشي از كاركرد تجهيزات مكانيكي نظير پمپ ها ، كمپرسورها ، فن ها و .... مورد استفاده قرار مي گيرند .
همچنين اين اتصالات توانايي دفع حركتهاي محدود ناشي از انقباض و انبساط لوله ها را دارا مي باشند . در مقايسه با اتصالات آكاردئوني فلزي ، لرزه گيرهاي لاستيكي داراي تحمل حرارتي كمتر ( حداكثر 140°C ) مي باشند .
همچنين عملكرد لرزه گيرهاي لاستيكي عمدتاً محدود به سيستم هاي با فشار متوسط بوده ( حداكثر 25 bar ) و كاربري در فشارهاي زياد توصيه نمي گردد .
مهمترين ويژگي لرزه گيرهاي لاستيكي در مقايسه با اتصالات فلزي به شرح ذيل مي باشد :

- نياز به حداقل طول نصب - قابليت تحمل شوك هاي فشار و دفع ضربات قوچ - وزن كم - انعطاف پذيري زياد و در نتيجه ضرايب فنريت پائين - اتلاف حرارتي بسيار كم - نصب آسان و عدم نياز به استفاده از گسكت و واشر آب بندي - مقاومت به خستگي بسيار بالا - مقاومت شيميايي و سايشی زياد - عدم انتقال جريان الكتريسيته ( جهت كاربري هاي خاص نظير حفاظت كاتدي و يا انتقال گازهاي قابل انفجار )

اجزاء تشكيل دهنده اتصالات لاستيكي
١- لايه داخلي ( Inner Layer ) : اين لايه در معرض تماس با سيال بوده و مي بايست با توجه به سيال عبوري از اتصال داراي مقاومت خوردگي و مقاومت سايشي كافي باشد .
٢- بدنه اصلي : عموماً از انواع الاستومرهاي طبيعي و مصنوعي و تقويت شده با پارچه هاي خاص ( منجيد ) مي باشند . تعداد لايه هاي منجيد تعيين كننده استحكام مكانيكي و قابليت تحمل فشار لرزه گير لاستيكي مي باشد .
٣- لايه خارجي ( Outer Layer ) : اين لايه محافظت خارجي اتصالات در برابر عوامل جوي نظير اشعه فرابنفش ، اتمسفر خورنده محل نصب اتصال و نيز محافظت در برابر سايش ، ضربات و صدمات مكانيكي را عهده دار مي باشد .
* با توجه به محل نصب اتصال و تكيه گاه هاي خطوط لوله لرزه گيرهاي لاستيكي گاهاً به مهارهايي مجهز مي گردند . استفاده از ميل مهار ضمن امکان تنظيم طول و کنترل حرکت باعث تقسيم يکنواخت فشار و افزايش مقاومت لرزه گير مي گردد .

لرزه گيرهاي لاستيكي با توجه به نحوه پخت در ٢ گروه متفاوت دسته بندي مي گردند .
- لرزه گيرهاي بلادري در اين روش پخت لرزه گير لاستيكي پس از ايجاد فرم اوليه ( پيش فرم ) در داخل قالب قرار گرفته و از طريق ورود بخار پرفشار به داخل ماهيچه لاستيكي ( Bladder ) فشار لازم جهت فرمگيري و پخت لرزه گير لاستيكي ايجاد مي گردد . در اين روش قالب فلزي فرم سطح خارجي لرزه گير لاستيكي را ايجاد مي نمايد ، ضمنا در اين روش از انواع پرس هاي متداول پخت لاستيك استفاده مي گردد . با توجه به پيچيدگي هاي ساخت قالبهاي بلادري هر گونه تغيير در ابعاد لرزه گير نيازمند ساخت قالب جديد مي باشد . ابعاد لرزه گيرهاي لاستيكي نوع بلادري اين شركت تا سايز ١٢ اينچ در جدول مقابل ارائه گرديده است .

- لرزه گيرهاي اتوكلاو در اين روش از ماهيچه هاي فلزي استفاده گرديده و لرزه گير لاستيكي پس از پيش فرم بر روي ماهيچه فلزي درون ديگ بخار اتوكلاو قرار گرفته و پخت مي گردند . - در اين روش قالب ها فقط شامل سطح داخلي لرزه گير بوده و سطح خارجي را شامل نمي گردد . بدين جهت اين گونه قالبها در مقايسه با قالبهاي بلادري ارزانتر بوده و تغيير طول لرزه گير با هزينه كمي ميسر مي باشد . ابعاد لرزه گيرهاي لاستيكي نوع اتوكلاو اين شركت تا سايز 72 اينچ در جدول مقابل ارائه گرديده است .

آزمونها

لرزه گيرهاي لاستيكي ساخت اين شركت در مراحل مختلف توليد ، مورد بازرسي و آزمون قرار گرفته و پس از اطمينان از مشخصه هاي كيفي گواهي تست صادر مي گردد . برخي از آزمونها به شرح ذيل مي باشند :

- آزمون فشار هيدرواستاتيك تا 5/1 برابر فشار طراحي
- آزمون سختي سنجي
- آزمون تركيدگي
- آزمون استحكام كششي و حداكثر قابليت انعطاف
- آزمون تعيين مقاومت در برابر اوزونلوله های لاستیکی