مقالات

type-of-movements-expansion-joint-iran مقالات

انواع حركت در سیستم خطوط لوله

قبل از انتخاب و طراحی صحیح یك اتصال لازم است بدانیم عموماً چه نوع حركت هایی در طول كاركرد یك سیستم خط لوله بوجود می آید :
محوری؟ جانبی؟ زاویه ای؟ پیچشی؟ یا ارتعاش؟

اجزای تشكیل دهنده اتصال انعطاف پذیر آكاردئونی

اجزای تشكیل دهنده یك اتصال انعطاف پذیر آكاردئونی فلزی

بلوز (Bellows ) :

قسمت انعطاف پذیر هر اتصال بوده كه شامل یك یا چند حلقه آكاردئونی می باشد .

Column-Instability-metal-exp-joint-design1 مقالات

نكاتی در مورد طراحی اتصال آكاردئونی

بلوز آكاردئونی یك عضو انعطاف پذیر در مسیر خط لوله است كه شامل یك یا چند پره حلقوی و دو قسمت سادگی فرم نگرفته می باشد .

metal-exp-joint-design مقالات

نحوه انتخاب و طراحی اتصالات انعطاف پذیر

اولین گام در راستای انتخاب یك اتصال آكاردئونی ، داشتن تجربه كافی جهت طراحی مسیر پایپینگ ومشخص نمودن مكانهای مناسب تحت عنوان نقاط ثابت ( Anchor ) است .

نیروی تراست ( Pressure Thrust Force)

نیروی عكس العمل ناشی از عبور سیال كه برابر است با حاصلضرب فشار سیال در سطح مؤثر بلوز یك طراح سیستم خط لوله وقتی از یك اتصال آكاردئونی در یك مسیر استفاده می كند باید دقیقاً این نیرو را حساب نموده و تمهیدات لازم را اتخاذ نماید.

مهندسی معكوس

با توجه به تنوع قالب های ساخت و روشهای تولید در بین سازندگان اتصالات آكاردئونی ، ساخت اتصالی دقیقاً مطابق با نقشه و طرح اولیه عمدتاً بسیار پر هزینه و مستلزم قالب سازی جدید و طولانی شدن زمان انجام سفارش می باشد.

تحلیل تنش

در استاندارد مرجع EJMA بلوز آكاردئونی به شكل پوسته جداره نازك مدل گردیده و كلیه تنش های غشائی ،‌ طولی و محیطی با استفاده از روابط ، گراف ها و فرمول های مشخص محاسبه می گردد.

تست ها و آزمون ها

جهت تصدیق فرآیندهای طراحی و ساخت و حصول اطمینان از عملكرد صحیح اتصالات ،آزمون های تعریف شده مطابق استاندارد EJMA بر روی محصولات انجام می گردد.

نصب اتصالات آکاردئونی

نصب صحیح اتصالات آكاردئونی باعث افزایش كارآئی و طول عمر اتصالات گردیده و از خرابی زود هنگام آنها پیشگیری می نماید . در ذیل به برخی از مهمترین نكات نصب اشاره می گردد :

MainAnchor--Guide-PipeSupport-expansion-joint-iran مقالات

مسند ها، راهنما ها و سپورتها

ثابت كننده اصلی ( Main Anchor )
یك مسند یا ثابت كننده اصلی باید همه بارگذاری‌ها ، نیروها و گشتاور‌های مسیر خط لوله از جمله نیروی تراست حاصل از فشار سیال و ضریب فنریت اتصالات آكاردئونی را مهار ‌نماید .

جستجو

captcha