مقالات

type-of-movements-expansion-joint-iran مقالات

انواع حركت در سیستم خطوط لوله

قبل از انتخاب و طراحی صحیح یك اتصال لازم است بدانیم عموماً چه نوع حركت هایی در طول كاركرد یك سیستم خط لوله بوجود می آید :
محوری؟ جانبی؟ زاویه ای؟ پیچشی؟ یا ارتعاش؟