اجزای تشكیل دهنده یک اتصال انعطاف پذیر آكاردئونی فلزی