مهندسی معكوس

مهندسی معكوس

با توجه به تنوع قالب های ساخت و روشهای تولید در بین سازندگان اتصالات آكاردئونی ، ساخت اتصالی دقیقاً مطابق با نقشه و طرح اولیه عمدتاً بسیار پر هزینه و مستلزم قالب سازی جدید و طولانی شدن زمان انجام سفارش می باشد.

لذا طراحی و ساخت اتصالات جایگزین با حفظ مشخصات نصب نظیر طول اتصال ، فیتینگ های دو سر اتصال و بهبود مشخصات عملكردی نظیر تحمل دما ، فشار و مقدار حركت و نیز ضرایب فنریت از طریق مهندسی معكوس بسیار متداول می باشد .
لازم به ذكر است طرح های قدیمی اجراء شده در مراكز مختلف صنعتی نظیر مراكز فولاد ، صنایع پتروشیمی ، صنایع نیروگاهی و ... امروزه با استفاده از روش های جدید تولید قابل بهسازی بوده و در پاره ای موارد با اعمال ویرایش جدید استاندارد E JMA كارآئی و عمر اتصال نسبت به طرح اولیه بیشتر می گردد .
در فرآیند مهندسی معكوس ابتدا مشخصات ابعادی قسمت آكاردئونی طرح قدیمی ( گام ـ عمق ـ تعداد پره ها ـ تعداد لایه ها ـ ضخامت هر لایه ) به همراه شرایط كاركرد ( دما ـ فشار ـ حركت ) به نرم افزار طراحی داده می شودتا ضرایب فنریت و طول عمر اتصال محاسبه گردد.
در طراحی جدید با حفظ شرایط كاركرد (دما ـ فشار ـ حركت) و تغییر احتمالی در بعضی پارامترهای بلوز آكاردئونی سعی می گردد تاشرایطی مشابه و یا بهتر از لحاظ طول عمر وضرایب فنریت حاصل گردد. نمونه ای از برگ محاسبات این شركت كه با استفاده از نرم افزار طراحی و بر اساس آخرین ویرایش استاندارد EJMA بر روی یك اتصال آكاردئونی یونیورسال سایز”60 انجام گردیده است ارائه می گردد . در طرح جدید طول عمر اتصال تقریباً سه برابر طرح اولیه می باشد .