نصب اتصالات آکاردئونی

نصب اتصالات آکاردئونی

نصب صحیح اتصالات آكاردئونی باعث افزایش كارآئی و طول عمر اتصالات گردیده و از خرابی زود هنگام آنها پیشگیری می نماید . در ذیل به برخی از مهمترین نكات نصب اشاره می گردد :

١- پیش از نصب اتصال به پلاك مشخصات فنی و شرایط كاركرد آن توجه فرمائید .
٢- هنگام جابجایی اتصال از وارد آمدن هرگونه ضربه به بلوز آكاردئونی جلوگیری نمائید . از تماس قسمت های آكاردئونی و قسمت های حساس دیگر با اجسام خارجی و تغییر شكل آنها جلوگیری شود . بهتر است لفاف های ضربه گیر قسمت های آكاردئونی بعد از اتمام نصب از روی اتصال جدا گردند .
٣- در هنگام جوشكاری ، سنگ زنی و برشكاری در اطراف اتصال مراقب پاشش های مذاب بر روی اتصال باشید . توصیه می شود قبل از جوشكاری یك پارچه مرطوب به دور قسمت آكاردئونی پیچیده تا از پاشش مذاب و حرارت ناشی از جوشكاری حدالامكان جلوگیری شود .
٤- اگر اتصال دارای جداره داخلی ( Sleeve ) می باشد ، دقت شود تا اتصال در جهت صحیح نصب گردد .
٥- بدون اطلاع سازنده هیچ پیش تنظیمی نباید بر روی اتصال صورت بگیرد ، زیرا این امر باعث عدم عملكرد صحیح اتصال و كاهش طول عمر آن می گردد .
٦- قبل از راه اندازی جریان در خط لوله ، مهارها و تجهیزات حمل و نقل را از روی اتصال باز كنید و اگر اتصال دارای مهار حركتی است ، مقدار فاصله ای كه جهت آزادی حركت اتصال از طرف سازنده اعلام گردیده را ایجاد نمائید .
٧- اگر سیستم خط لوله در مرحله ساخت می باشد ، جهت جلوگیری از پیچش هر چند اندك در اتصال ، فلنج متقابل اتصال را از یك طرف جوشكاری ننموده و پس از نصب اتصال به مسیر لوله جوش دهید . جبران عدم هم راستایی سوراخهای فلنج با اعمال هرگونه تنش و فشار به اتصال مجاز نمی باشد . در اتصالات سر دنده حتماً از اتصالات واسط نظیر مهره ماسوره استفاده نمائید تا در هنگام نصب اتصال ، هیچگونه پیچشی در آن ایجاد نگردد .
٨- جهت بارگیری و تخلیه اتصالات هرگز از قسمت آكاردئونی به عنوان نقطه آویز سیم بكسل و زنجیر استفاده ننمائید.
٩- هرگز از پاك كننده هایی كه ایجاد خوردگی می كنند و یا حاوی كلر هستند و وسایلی چون برس سیمی و از این قبیل وسایل پاك كننده جهت تمیز كردن اتصال مخصوصاً قسمت آكاردئونی اتصال استفاده نكنید .
١٠- هرگز اتصال را بدون اطلاع شركت سازنده بیشتر از آنچه كه به عنوان فشار تست معرفی شده ، تحت اعمال تست فشار قرار ندهید .
١١- قبل از نصب اتصال مسیر لوله را از هرگونه آلودگی پاك نمائید . در صورت وجود هرگونه ابهام یا سؤال در زمان نصب با كارشناسان این شركت تماس حاصل فرمائید .